coreografia • valors

Els valors són les composicions corporatives que constitueixen la cultura de l’organització, els coneixements, les actituds i el comportament de l’entitat tant en el seu món intern com extern.

Què ens mou?

Els nostres valors vinculats als procediments, a la metodologia, al compromís:

 • Debat i intercanvi
 • Professionalitat
 • Treball en xarxa

Els nostres valors vinculats als sentiments, al gaudi de la vida, a la socialització i a la interrelació amb l’entorn més proper:

 • Creativitat
 • Diversió
 • Amor per la tradició i la cultura popular
 • Promoció i educació en l’art

Els nostres valors d’implicació i d’incidència en la societat:

 • Pedagogia
 • Vocació de servei
 • Vocació social
 • Interès pel desenvolupament de la persona
 • Interès pel desenvolupament del grup
 • Interculturalitat
 • Cohesió social