guió • missió

Missió

Entitat de professionals multidisciplinaris amb vocació social que treballa per a la promoció de les arts escèniques i de la seva revaloració, per al desenvolupament integral de la persona i per a la dinamització cultural, per mitjà d’eines artisticoeducatives com el teatre, la dansa i la música.

Trompitxols realitza projectes de creació pròpia i projectes personalitzats, sempre amb especial atenció a l’ús social de la nostra llengua i cultura, desde la tradició popular.