acció • mes dinamització cultural

Trompitxols

creu fermament en el treball comú entre el món de la cultura i l’art i el món educatiu; un treball que inclogui, si és possible, propostes intergeneracionals. Actualment, a tots els municipis es porten a terme moltes experiències ―escoles de teatre, circ, clubs de lectura, universitat per a adults...— que demostren l’eficàcia i la vitalitat d’aquest plantejament.

Trompitxols se centra en les arts escèniques aplicades per tal d’oferir projectes culturals i artístics que tinguin un interès públic i social. Així doncs, d’una banda, proposa el seu catàleg de producció pròpia ―espectacles i cursos de teatre i dansa—per complementar la programació cultural anual d’associacions i entitats. I de l’altra, pot dissenyar i produir esdeveniments per a la dinamització cultural, que complementin els objectius de les polítiques culturals municipals, així com llurs àrees d’intensificació: infants, joves, immigrants, dona, discapacitats, llengua i cultura catalana, tradicions, teatre i espectadors...

< tornar a dinamitzaciò cultural