acció • dansa i teatre aplicats

El teatre i la dansa aplicats permeten nuar el desenvolupament integral a partir d’activitats globals en què es coordinen els diversos aspectes que configuren la persona

Dansa i teatre aplicats:

 • psíquic:
  memòria, imaginació, sensibilitat, emotivitat, atenció, creativitat.
 • corporal:
  treball dels sentits, coneixement de les parts del cos, lateralitat,
  veu, coordinació motora.
 • personal:
  actituds, valors i normes.
 • capacitats expressives:
  parlar, cantar, riure, dansar, mirar, tocar.
 • capacitat de convivència:
  treball col·lectiu, respecte, tolerància.