acció • cursos teatre

per a saber-ne més... >

  Cursos de teatre.

 • Teatre per a infants (de 6 a 12 anys)

  La transformació de la societat actual fa necessari que col·lectius nous col·laborin amb l’escola i la família en la funció educativa i en el foment del caràcter creatiu. Aquest curs proposa el descobriment del joc expressiu com a primera experiència creativa: expressió lliure del joc, en què tothom coneix les normes del joc; es planteja un tema a l’aula i es treballa l’espontaneïtat.
 • Teatre per a adolescents (de 12 a 16 anys)

  La pràctica del teatre, a qualsevol edat, reforça positivament l’educació del jove en dues vessants: artística i pedagògica. Aquest curs proposa la immersió i l’aprofundiment en el joc dramàtic com a expressió de l’acció dramàtica (adquisició d’aptituds teatrals i expressives).
 • Teatre per a adults (més de 16 anys)

  El teatre pot ser una eina d’aprenentatge personal. Un taller monogràfic permet treballar aptituds emocionals i socials a fi d’afavorir les relacions interpersonals, l’intercanvi cultural i la cohesió. Aquest taller proposa el pas del joc dramàtic a la dramatització creativa (acte teatral en si mateix). Els alumnes són partícips en tot el procés de creació del treball: elaboren, decideixen —tema, objectes, música, roba...―, creen la situació, decideixen els personatges.
 • Teatre per a discapacitats

  En aquestes sessions es treballa des de les capacitats i habilitats de l’alumne, mitjançant un procés de millora continuada. S’afavoreix la creativitat i la flexibilitat en donar respostes educatives diverses a usuaris que són diversos en les maneres d’aprendre, de ser i de relacionar-se. La finalitat és facilitar la seva integració en la pràctica.
 • Teatre i llengua catalana

  La dansa tradicional i els jocs d’expressió permeten obrir canals de Taller lingüístic destinat a joves nouvinguts que s’incorporen al sistema educatiu amb un cert desconeixement de la nostra llengua. Aquest taller es basa en l’expressió corporal i en el teatre per tal que els alumnes nouvinguts, que parlen diferents idiomes, puguin utilitzar el llenguatge comú de l’expressió corporal per interactuar entre ells. Aquesta aproximació els facilitarà l’adquisició de la llengua catalana per al seu posterior ús escolar i social. *Especialment dirigit a l’alumnat del cicle superior d’educació primària i d’educació secundària obligatòria. *Aquest taller també es pot plantejar com a intensiu d’estiu.
 • Teatre per a altres col·lectius

  Dins d’una societat amb tanta diversitat cultural com la nostra, preparem tallers de sensibilització, a mida, per treballar la multiculturalitat, la reinserció ―presidiaris, drogodependents...— i la cohesió social.
 • Tallers monogràfics.

 • El pallasso i la vida: emocions i perspectiva! (iniciació)

  Aproximació a l’essència i l’esperit del pallasso. Dirigit a: actors, professors, pedagogs, educadors socials, animadors, professionals de la salut, que vulguin ampliar o millorar els seus recursos. També a qualsevol persona amb desig d’aprendre’n.
 • El pallasso i la vida: emocions i perspectiva! (avançat)

  Investigar la presència del pallasso que cadascú porta a dins i complementar la màscara del nas roig amb vestuari, gestos, nom, veu... *Per realitzar aquest curs es recomana tenir experiència com a pallasso o haver realitzat anteriorment el taller El pallasso i la vida: emocions i perspectiva! (iniciació)
 • Tallers de teatre a mida

  Disseny i producció de tallers monogràfics de teatre especialitzat segons les necessitats, els interessos, l’experiència i la trajectòria del grup sol·licitant.
 • Taller de sensibilització. "El dol migratori".

  Adreçat a persones nouvingudes.
 • Taller de sensibilització."Presa de decisions anticipades i acceptació del comiat"

  Adreçat a gent gran i persones (infants o adults) malaltes.
 • Educació en valors.

  Presa de decisions cap a la maduresa". La presa de decisions no és un joc, s’ha de tenir esperit crític i arguments per poder transmetre les idees sense perdre el respecte als altres. Adreçat a adolescents, per treballar la seguretat a l'hora de parlar, comunicar i compartir.
 • Taller de la mirada.

  El/la professor/a com a mediador/a". Sensibilització sobre la importància de la mirada, la mirada pragmàtica i la mirada estètica, el paper del mediador o mediadora en el descobriment del món, la mirada activa i crítica, la reconducció de mirades, la creació de nous espectadors i espectadores. Adreçat a grups d'infants o d'adolescents amb el o la docent corresponent.