acció • cursos dansa

per a saber-ne més... >

  Cursos de danses.

 • Danses per a infants

  Es pretén transmetre la dansa als infants perquè participin en un recorregut de danses de diferents països. Es treballaran les danses i el joc dansat.
 • Danses per a adults

  Ballar produeix plaer, i potencia activitats d’apropament, empatia i respecte envers els altres i envers un mateix. És una eina per relacionar-nos amb la gent i passar una bona estona junts alhora que fem que la nostra cultura tradicional no es perdi i segueixi viva. Es treballaran les principals danses de parella ―vals, xotis, masurca, polca― de les nostres places i danses col·lectives d’arreu del món.
 • Danses per a mestres:

  La dansa tradicional com a eina educativa
  El llenguatge de la dansa comporta un estudi acurat de les possibilitats físiques i motrius que contribueixen al desenvolupament personal i social de l’infant. La dansa es fonamenta en el moviment, i aquest moviment és el fet més quotidià de les nostres vides. Per això, s’han de facilitar eines de coneixement del cos i de la seva expressió. Aquesta unitat didàctica pretén que els educadors puguin incloure un repertori de danses del món com a eina posterior de treball a l’escola.
 • Danses per afavorir les relacions interculturals

  La dansa tradicional pot esdevenir un element d’escolta d’un grup i, a la vegada, un element de cohesió social. Aquest curs té l’objectiu d’apropar les persones que arriben a la ciutat a la nostra cultura i potenciar l’ús de la llengua catalana com a mitjà d’expressió i de comunicació habitual. Treballarem les danses catalanes i danses de parella vuitcentistes ―xotis, masurca, pasdoble, vals― així com danses col·lectives d’Europa i de la Mediterrània.
 • Danses per a discapacitats psíquics

  La dansa tradicional i els jocs d’expressió permeten obrir canals de comunicació, d’expressió i de creativitat. Per mitjà del ball, tot treballant la coordinació, la rítmica i la psicomotricitat, es pretén la integració —sense discriminacions― d’aquestes persones en la societat. Treballarem tècniques d’expressió i d’escolta activa amb ritmes musicals per endinsar-nos en el món de la dansa, així com tècniques de relaxació.
 • Danses espai dona

  La dansa és un element valuós en el procés de formació de l’ésser humà, destinat a aconseguir persones segures d’elles mateixes, amb possibilitats d’actuar amb eficàcia i responsabilitat en el món. Aquest és un espai d’acollida per a dones que vulguin dur a terme activitats al voltant de la dansa tradicional com a eina per desenvolupar l’autoestima i l’equilibri personal. El curs té per objectiu que la usuària destini un temps a si mateixa, tot aprenent danses i potenciant la relació amb el grup.
 • Danses per a altres grups

  Disseny a mida de cursos o tallers de danses per a àmbits específics.
  Per exemple, Danses col·lectives en l’entorn empresarial i/o management festiu. Animació de convencions i reunions d’empresa per mitjà del treball del lleure compartit, la diversió, la celebració, el treball en equip, l’abolició de rols, les habilitats comunicacionals no verbals, entre d’altres.